Wat is uw bestemming

PDF-bestand De grote vraag aller tijden. Het is de grote vraag aller tijden, een raadsel dat mensen al zolang zij bestaan heeft beziggehouden: Waarom ben ik hier? Als we nog heel jong zijn, vragen we: “Waar ben ik vandaan gekomen?” Later in ons leven vragen we ons af: “Wat zal…

Verder Lezen…

De Bijbelse rustdag – zaterdag of zondag?

PDF-bestand Inleiding De samenleving heeft de laatste tientallen jaren verbazingwekkende veranderingen ondergaan. Iedereen schijnt te leven in een koortsachtig tempo, zich voortdurend overal heen haastend om alles te regelen. De technologische ontwikkelingen die ons ooit meer vrije tijd beloofden, schijnen ons nu alleen maar nog verder voorbij te streven, waardoor…

Verder Lezen…

De Evangelie van het Koninkrijk

PDF-bestand Inleiding “Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is” (Lukas 21:31). Onze wereld heeft wanhopig behoefte aan wat goed nieuws. De kranten van vandaag staan vol slecht nieuws – oorlogen die overal ter wereld woeden; hongersnoden die hele landen te gronde…

Verder Lezen…

De weg naar eeuwig leven

PDF-bestand Inleiding “. . . breed de weg, die tot het verderf leidt … en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). Gelooft u dat er vele wegen zijn die naar behoud leiden? Hoewel de meeste kerken formele procedures hebben voor het…

Verder Lezen…

De Tien Geboden

PDF-bestand Een Koninklijke Wet van Liefde   “Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4:7-8).   Jezus Christus bouwde het fundament van…

Verder Lezen…