PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
United Church of God Holland (hierna te noemen: “UCG Holland”) kan in de volgende gevallen persoonsgegevens over u verwerken:
– wanneer u de website van UCG Holland bezoekt
– wanneer u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan UCG Holland verstrekt
– wanneer u per telefoon, per e-mail en/of via de website van UCG Holland
literatuur van UCG Holland aanvraagt
– wanneer u als gemeentelid of reguliere bezoeker van de diensten van UCG Holland heeft aangegeven op de interne e-maildistributielijst te willen staan
– wanneer u als gemeentelid of reguliere bezoeker van de diensten van UCG Holland heeft aangegeven op de interne adressenlijst te willen staan
– wanneer u als gemeentelid of donateur geld overmaakt naar UCG Holland

UCG Holland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw IP-adres
Uw bankrekeningnummer (in geval van het doen van giften)

WAAROM UCG HOLLAND GEGEVENS NODIG HEEFT
UCG Holland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan UCG Holland uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van het door u gedane verzoek aan UCG Holland om de literatuur van UCG Holland te ontvangen.

Bovendien kan UCG Holland uw persoonsgegevens gebruiken voor het op uw verzoek afleggen van huisbezoeken en het verlenen van pastorale zorg, en voor het delen van praktische informatie en organisatorische zaken aan gemeenteleden en reguliere dienstbezoekers.

HOELANG UCG HOLLAND GEGEVENS BEWAART
UCG Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van uw abonnement, lidmaatschap en/of reguliere dienstbezoek worden uw persoonsgegevens gewist.

DELEN MET ANDEREN
UCG Holland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Degenen die op de interne e-maildistributielijst en/of de interne adressenlijst staan verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens die hierop staan. UCG Holland kan in geval van misbruik niet aansprakelijk gesteld worden.
Leden van UCG Holland die inzage hebben in financiële aangelegenheden van het kerkgenootschap hebben geheimhoudingsplicht.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
UCG Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt UCG Holland analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van UCG Holland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. UCG Holland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UCG Holland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ucgholland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

UCG Holland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGEN
UCG Holland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van UCG Holland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door UCG Holland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met UCG Holland op via info@ucgholland.nl.
www.ucgholland.nl is een website van UCG Holland.

UCG Holland is als volgt te bereiken:
Postadres:
Postbus 93
2800 AB Gouda

Vestigingsadres (géén bezoekadres):
Thurledeweg 125-1706
3044 ER Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
51236222

Telefoon:
(+31) 06 29601189

E-mailadres:
info@ucgholland.nl

WIJZIGINGEN
Deze privacy- en cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in het beleid van UCG Holland. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

15 mei 2018